Regulamin wysyłania poczty na adresy w domenie swierczek.pl

1. Regulamin określa i jednoznacznie definiuje zasady wysyłania korespondencji e-mail na wszystkie adresy w domenie swierczek.pl

2. Jedynym dozwolonym językiem korespondencji jest język polski.

3. Wysłanie korespondencji jest dozwolone jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu. Zgoda może być udzielona pod warunkiem wysłania maila z tytułem "Upoważnienie" z upoważnieniem do wystawnienia faktury na Nadawcę korespondencji. Jest to oplata manipulacyjna związana z przechowywaniem i obsługą maila na serwerach Odbiorcy - zryczałtowana opłata wynosi 2000 zł lub 500 euro, lub 500 gbp. W upoważnieniu należy wskazać walutę. Zostanie wówczas wystawiona faktura i nadawca zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy. Termin i nr rachunku podany bedzie na fakturze. Po zaksiegowaniu kwoty Nadawca otrzyma potwierdzenie i będzie mógł wysłać jednorazow korespondencję. Jeżeli Nadawca zamierza wysyłać więcej korespondecji to na każdy mail należy wysłać upoważnienie. Kwoty na drugi i kolejny mail wynoszą po 100 zł lub 25 euro, lub 25 gbp.

4. Wysłanie korespondencji bez zgody skutkuje poinformowaniem Nadawcy. Nadawca zobowiązny jest niezwłocznie przesłać upoważnie, o którym jest mowa w pkt. 3. Za taki mail zostanie naliczona opłata.

5. Wysyłanie korespondencji pod jakikolwiek mail w domenie swierczek.pl oznacza automatycznie akceptację tego regulaminu.